วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

GAME ; NAME : Assassins Creed Brotherhood


  • Intel CPU   - Core 2 Duo E6700 2.66GHz Login to compare your CPU
  • AMD CPU   - Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
  • Nvidia GFX Card   - GeForce 8800 GS Login to compare your GFX Card
  • ATI GFX Card   - Radeon HD 5570 512MB
  • RAM(Memory) -  2 GB
  • Hard disk   -  8 GB 
  • Direct X     -  9     

Download : Part1   Part2   Part3   Part4   Part5   Part6   Part7   Part8   

                 Part9   Part10 Part11   Part12   Part13   Part14    Part15    Part16


Pass :   Part1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น