วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

GAME ; NAME : [PC] MEGAMAN X3,X4,X5,X6,X7,X8


Mega Man X3 (PC) System Requirements                                                      
Operating system: Windows 9X                                                     
Processor: Pentium 90 MHz                                                     
RAM: 16 MB                                                     
Disk space: 1 MB                                                     
Other: 100% SoundBlaster compatible card, CD-ROM 2X 


Mega Man X4 (PC) System Requirements                                                     
Minimum System Requirements                                                    
OS: Windows 95                                                    
Processor: Pentium @ 100 MHz                                                    
Memory: 24 MB                                                    
Video Memory: 2 MB                                                    
Sound Card: SoundBlaster Compatible                                                    
Keyboard & Mouse CD/DVD Rom Drive


Mega Man X5 system requirements:                                                   
Minimum System Requirements                                                    
OS : Windows 95/98/2000/ME                                                    
Processor : Pentium II 266MHz                                                     
Memory: 32MB                                                    
Hard Drive: 1.4MB                                                    
4X CD-ROM Drive                                                    
DirectX 6                                                    
Sound Card : 4MB DirectX compatible Video Card 
PART 1 : http://adf.ly/6Nu9H


Mega Man X6 system requirements:                                                    
Minimum System Requirements                                                    
OS : Windows 98 / ME / 2000 / XP                                                   
Processor: Pentium III 500 MHz or AMD Athlon                                                   
RAM: 128 MB                                                   
Other: DirectX 8.1 compatible material16 MB of video memory 
PART 1 : http://adf.ly/6NuCq
PART 2 : http://adf.ly/6NuEe


Mega Man X7 (PC) System Requirements                                                     
Minimum System Requirements                                                    
OS: Windows 98/ME/2000/XP                                                    
Processor: Pentium 3 @ 500 MHz                                                    
Memory: 128 MB                                                    
Video Memory: 16 MB                                                    
Sound Card: DirectX Compatible                                                    
DirectX: 8.1                                                    
Keyboard & Mouse                                                    
CD/DVD Rom Drive  
PART 1 : http://adf.ly/6O1NO
PART 3 : http://adf.ly/6O1RR  


Mega Man X8 (PC) System Requirements                                                    
Minimum System Requirements                                                    
OS: Windows 98/ME/2000/XP                                                    
Processor: Pentium 3 @ 1 GHz or Equivalent                                                    
Memory: 128 MB                                                    
Hard Drive: 1 GB Free                                                    
Video Memory: 64 MB                                                    
Sound Card: DirectX Compatible                                                    
DirectX: 8.1                                                    
Keyboard & Mouse                                                     
CD/DVD Rom Drive

PART 1 : http://adf.ly/6NuGX

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น